Respiratory Motion

ExSpiron – monitor minutové ventilace neintubovaných pacientů slouží k observaci pacientů v dechové tísni způsobené různou etiologií, např. pneumonie, pooperačními stavy, procedurální dechovou insuficiencí.
Mám zájem

Název produktu

  • ExSpiron

Popis systému

Pomocí jednorázové elektrody SmartPad je snímán elektrický odpor definovaného prostoru hrudníků. Monitor ExSpiron měří odchylky kalkulovaného výchozího obejmu známéhopři weaningu či od kalkulovaného odhadovaného fyziologického objemu na základě normativních objemu definovaného výškou, věkem a pohlavím.

Měřené hodnoty jsou graficky zobrazovány ve škále normálního objemu, hyperventilaci či hypoventilaci. Překročení nastavených limitů může být sdíleno s komunikačním systémem pacient – ošetřující personál, který může bezodkladně reagovat na progresi ventilační tísně monitorovaného pacienta.

Dokumenty

0. New. PACU & Floor, Multi-center Kaiser Study, Resp Care 2020, Kaiser Permanente – Pub

1. !Post-op, PACU & GHF, Low MV in PACU predicts RD on the GHF, JCA 2019, Tufts – Pub

2. Product Flyer

3. !Proc. Sedation – RCT in Endoscopy & Colonoscopy , Resp Care 2017, UTMB- Pub

4. !Proc. Sedation – RCT in Upper Endoscopy, JCA 2017, U Vermont – Pub

5. ! Fundamentals, Accuracy in Pediatrics, A&A 2017, Boston Children’s- Pub

7. ! Fundamentals, Predicted MV in Obese vs Non-Obese Patients, BMC Anesthesiology 2017, Tufts – Pub

8. ! Review, Monitoring Patients at Risk for OSA after Surgery, Frontiers in Medicine 2017 – Zhang – Pub

12. ! Post-op & PACU, RVM Detects RD Before SpO2, JTACS 2016, MGH – Pub

13. Post-op & PACU, RVM in Obese Patients, JCA 2016, Tufts and UTH – Pub

14. Post-op & PACU, Risk Stratification for OIRD using RVM, JCMC 2016, MGH – Pub

15. Fundamentals, RVM Accuracy vs Ventilator , JCMC 2014, MGH – Pub

16. Fundamentals, Data Visualization for Rapid Patient Assessment, EMBC 2016 – Pub

17. Post-op & PACU, MV Stratifies Risk of OIRD, JTACS 2014, MGH – Pub

18. Post-op & PACU, Postop Resp Compromise After Major Surgery, MilMed 2017, MGH, UTH, Shock Trauma – Pub

19. Post-Op & PACU, MV to Help With Extubation, J Anesth Clin Res, 2015- U Texas – Pub

20. Post-op & PACU, Case Series Post-Operative Apnea, JCMR 2014, MGH & BWH – Pub

21. Post-op & PACU, OIRD in OSA Case Report, JMCR 2015, MGH & BWH – Pub

24. Proc. Sedation – Endo, ETCO2 vs RVM, JCMC 2015, Milwaukee VA – Ebert – Pub

26. Proc. Sedation – Endo, MV and Airway Maneuvers EJA 2019, Vanderbilt – Pub

27. ICU & Extubation, Extubation after Cardiac Surgery, JCMR 2017, Tufts – Pub

28. ICU & Airway, Difficult Airway Case Study, JOMC 2014, UTH – Pub

29. ICU, Three Cases Kenya, Resp Care 2015, Vanderbilt- Schlesinger – Pub

30. ICU, RVM in Rib Fracture, Trauma 2014, Shock Trauma & UTHSCSA – Pub

31. ICU, End of Life – The Doctor Weighs In 2015 Opioid EOL – Schlesinger – Pub

32. General Review,Opioid Induced Respiratory Depression, Anesthesiology 2015 – Lee – Pub

33. General Review, Preventing Respiratory Depression, Anesthesiology 2015 – Sessler – Pub

35. General Review, Breathing is Good, JOCMC 2014 – Ramsay – Pub

Desai Poster[3137]

ExSpiron Gap in Safety

Non invasive respiratory monitoring – Birmingham UK blanc version without companies

QRG 2Xi (1)

RM-079 3.00 ExSpiron Brochure

2Xi Specification Sheet