Moberg Monitor CNS

Monitor Moberg CNS / Component Neuromonitoring System/ je platformou pro záznam klinických dat široké škály monitoračních a diagnostických systémů různých výrobců, která jsou zobrazovány v původní vzorkovací frekvenci a synchronizovány na časové ose.
Mám zájem

Název produktu

  • CNS Monitor

Popis systému

V kombinaci se standardním EEG zesilovačem /24 kanálů/ nebo rozšířeným EEG zesilovačem /36 kanálů/ spolu s videozáznamem pacienta poskytuje kompletní řešení integrace, interpretace a archivace klinických dat na moderní jednotce neurointenzivní péče.

Díky tomu je monitor Moberg CNS jediným systémem EEG speciálně vyvinutým pro jednotky neurointenzivní péče poskytujícími ucelené záznamy včetně kvantitativní analýzy EEG, zobrazení trendů, jako je DSA / CSA / ADR, měření trvalé impedance a mnoho dalšího.

 

Klíčové benefity

  • Poskytuje data pro predikci a včasnou detekci rozvoje sekundárního poškození mozku
  • Detekuje změny v intrakraniální dynamice
  • Poskytuje okamžité informace a zpětnou vazbu o účincích terapie
  • Umožňuje archivaci pro následné statistické zpracování klinických dat
  • Obsahuje návody pro připojení jednotlivých komponentů formou videotutoriálu.
  • Nabízí volitelné uživatelské zobrazení dle požadavků obsluhujícího personálu

Přehled podporovaných komponentů

 

Moberg CNS Envision

Speciálně vyvinutý software CNS Envision umožňuje detailní vyhodnocení zaznamenaných dat, retrospektivně nebo on-line prezentaci formou záznamu trendů včetně výpočet  autoregulačního indexu (PRx).

 

Software vyhodnocující  EEG a data z multimodální monitorace: Přehledné vyhodnocení a zpracování dlouhodobých EEG záznamů a časově synchronizovaných fyziologických dat dalších modalit

Umožňuje on-line sledování nebo retrospektivní analýzu klinických dat: Poskytuje dokonalý přehled o stavu a aktivitě pacienta na lůžku

Grafické znázornění dat: Přehledně zobrazuje veškerá data včetně poměru časů, kdy měřené hodnoty překročili uživatelem nadefinované rozsahy fyziologických a patologických hodnot. Zobrazení Indexu tlakové reaktivity (ORx PRx) přímo na monitoru.

Nástroje pro export a analýzu dat: Exportujte data do softwaru pro další zpracování a analýzu, jako je Matlab, ICM +, Persyst nebo Encevis a to v režimu on-line či zpětně.