Pupilometrie

Použití infračerveného automatického pupilometru NPi®-200 poskytuje přesná a spolehlivá data použitelná pro hodnocení neurologického deficitu pacienta a sledování jeho vývoje v průběhu léčby.

Další informace

Impedanční tomografie plic

Brazilská společnost Timpel je světový leader ve vývoji systému Elektrické impedanční tomografie EIT. EIT je bez radiační, kontinuální monitorace funkcí plic, zejména distribuce ventilace a trendů aerace.

Další informace

Systém managementu dat

Monitor Moberg CNS / Component Neuromonitoring System/ je platformou pro záznam klinických dat široké škály monitoračních a diagnostických systémů různých výrobců, která jsou zobrazovány v původní vzorkovací frekvenci a synchronizovány na časové ose.

Další informace

Delica TCD

Transkraniální Doppler s robotickými sondami je kompaktní přístroj vybavený automatickou detekcí a sledováním signálu pomocí robotických sond.

Další informace