TIMPEL

Brazilská společnost Timpel je světový leader ve vývoji systému Elektrické impedanční tomografie EIT. EIT je bez radiační, kontinuální monitorace funkcí plic, zejména distribuce ventilace a trendů aerace. Sofistikované nástroje umožňují přesnou titraci PEEP, posouzení míry asynchronie a mnoho dalších. Systém Enlight 2100 je certifikovaný pro použití v neonatologii.
Mám zájem

Název produktu

  • Enlight 2100

Popis systému

Elektrická impedanční tomografie plic/EIT/

Neinvazivní, monitorační a zobrazovací metoda, poskytující kontinuální informace o mechanice a funkci plic, která je určena pro použití u lůžka pacienta a nevystavuje jej nadbytečné radiační zátěži.

Elektrická impedanční tomografie (EIT) využívá 32 elektrod umístěných kolem hrudníku pacienta za účelem měření regionálních odchylek impedance (odporu elektrického proudu) v příčné rovině hrudníku těla pacienta (tomografie).

Metoda EIT je založena na injektáži minimálních elektrických proudů prostřednictvím elektrod uložených v opakovaně použitelném elektrodovém pásu, připevněného kolem hrudníku pacienta v definované příčné rovině v úrovní 4. mezižeberního prostoru.

Měření impedance jsou prováděna rychlostí 50 dokončených cyklů za sekundu /50 Hz/, což umožňuje v podstatě nepřetržité měření odchylek impedance s vysokým časovým rozlišením.
Plyny jako je vzduch mají při srovnání s tělesnou tkání vysokou hodnotu impedance. Plicní ventilace mění množství vzduchu uvnitř hrudníku, což způsobuje změny v hodnotách impedance v prostoru a čase. Vzhledem ke korelaci kolísání impedance a kolísání ventilace hrudníku, lze tyto informace využít pro vyhodnocení regionální distribuce ventilace v dané příčné rovině hrudníku.

Během respiračního cyklu jsou ze změn poměrů mezi vodivou a nevodivou složkou plic zjištěny variace elektrických odporů protékajících proudů a následně je rekonstruován dynamický obraz distribuce ventilace a vzdušnosti plic.

Informace o distribuci ventilace nabízejí lékařskému personálu okamžitou zpětnou vazbu umožňující optimalizovat umělou plicní ventilaci vzhledem k aktuálnímu stavu pacienta a naplňovat tak zásady individualizované a protektivní ventilační a kardiopulmonální péče.

Díky pokročilým algoritmům zpracování dat o elektrickém odporu plicní tkáně a parametrů z ventilátorů libovolných výrobců jsou uživateli poskytovány aktuální informace o regionální distribuci ventilace, regionálnímu kolapsu plic či plicní tkáně vystavené přílišnému přetlakování /overdistenze/ ventilační technikou či neadekvátně zvolenou polohou těla pacienta.

Použitím metody EIT tak ošetřující lékař dostává jedinečné informace o efektivitě zvolené ventilační strategie v reálném čase, ale i o celkovém účinku léčby na respirační a oběhový systému pacientů v kritických stavech.

Dokumenty

Potential for Lung Recruitment and Ventilation-Perfusion Mismatch in Patients With the Acute Respiratory Distress Syndrome From Coronavirus Disease 2019_mauri2020

Positive end-expiratory pressure titration in COVID-19 acute respiratory failure-electrical impedance tomography vs. PEEP-FiO(2) tables_10.1186@s13054-020-03242-5

PIIS0140673620305663

nejmoa2002032

nejmoa2001316

Morais_PTX_AJRCCM_2017

Monitoring of Pneumothorax Appearance with Electrical Impedance Tomography during Recruitment Maneuvers

Monitoring bronchoalveolar lavage with electrical impedance tomography first experience in a patient with COVID-19

Lung response to prone positioning in mechanically‑ventilated patients with COVID‑19

Lung monitoring with electrical impedance tomography

Lopes FA – 2017 – Rev Paulista TI – Pendelluft case report (1)

karel-snowbird

Individual Positive End-expiratory Pressure Settings Optimize Intraoperative Mechanical Ventilation and Reduce Postoperative Atelectasis

Imbalances in Regional Lung Ventilation

Chest electrical impedance tomography examination, data analysis, terminology, clinical use and recommendations- consensus statement of the TRanslational EIT developmeNt stuDy group

HMV english

Electrical impedance tomography monitoring during spontaneous breathing trial- Physiological description and potential clinical utility

Electrical Impedance Tomography for Positive End-Expiratory Pressure Titration in COVID-19–related Acute Respiratory Distress Syndrome

Electrical Impedance Tomography for Positive End-expiratory Pressure Titration in COVID-19 Related ARDS_10.1164@rccm.202003-0816LE

Electrical Impedance Tomography for Cardio-Pulmonary Monitoring

Electrical Impedance Tomography and Prone Position During Ventilation in COVID-19 Pneumonia-Case Reports and a Brief Literature Review_10.1177@1089253220958912

Dynamics of regional lung aeration determined by electrical impedance tomography in patients with acute respiratory distress syndrome

Droghi_Report_Elevated levels of PEEP during spontaneous breathing trial decreases work of breathing in an obese patient allowing extubation at high PEEP

Driving Pressure and Survival in the Acute Respiratory Distress Syndrome

Dostal EIT

Detection of ‘best’ positive end-expiratory pressure derived from electrical impedance tomography parameters during a decremental positive end-expiratory pressure trial

Coronavirus para intensivistas ESICM 2020.pdf.pdf

Bedside monitoring of lung perfusion_fakhr2020

Bedside monitoring of lung perfusion by electrical impedance tomography in the time of COVID-19

Bedside estimation of recruitable alveolar collapse and hyperdistension by electrical impedance tomography

Abstract_Pereira_EIT_Optimizing intraoperative_ESICM2016

Abstract_Nakamura_Individualized Peep Based On EIT_ATS2017

Abstract_Morais_ESICM2015_PL

A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China

Yoshida_Spontaneous effort causes occultpendelluft during mechanical ventilation_2013

Yoshida_et_al_VCV_PCV_Spontaneous Breathing_AJRCCM2017

Xie2020_Article_CriticalCareCrisisAndSomeRecom

Use of thoracic electrical impedance tomography as an auxiliary tool for alveolar recruitment maneuvers in acute respiratory distress syndrome- case report and brief literature review

The EIT-based global inhomogeneity index is highly correlated with regional lung opening in patients with acute respiratory distress syndrome

Targeted lateral positioning decreases lung collapse and overdistension in COVID‑19‑associated ARDS

Targeted lateral positioning decreases lung collapse and overdistension in COVID‑19‑associated ARDS 2

SSC-COVID19-GUIDELINES.pdf

Souhrná práce ČVUT

Severe SARS‑CoV‑2 infections- practical considerations and management strategy for intensivists

Serial measurements in COVID-19-induced acute respiratory disease to unravel heterogeneity of the disease course design of the Maastricht ICU_10.1136@bmjopen-2020-040175

science.abb3221.full.pdf

Ruan2020_Article_ClinicalPredictorsOfMortalityD

Role of Electrical Impedance Tomography in Clinical Practice in Pediatric Respiratory Medicine

Regional Ventilation Displayed by Electrical Impedance Tomography as an Incentive to Decrease PEEP

priloha_962031086_0_odpoved_zverejneni

PRELIMINARY OBSERVATIONS ON THE VENTILATORY MANAGEMENT OF ICU COVID-19 PATIENTS.pdf

Tracheobronchial Foreign Body Aspiration Diagnosed with Electrical Impedance Tomography

The DELUX study- development of lung volumes during extubation of preterm infants

Surfactant Treatment Shows Higher Correlation Between Ventilator and EIT Tidal Volumes in an RDS Animal Model

Regional ventilation characteristics during non-invasive respiratory support in preterm infants

Regional pulmonary effects of f bronchoalveolar lavage procedure determined by electrical impedance tomography

Personalized Medicine for the Management of RDS in Preterm Neonates

Pendelluft detection using Electrical Impedance Tomography in an infant

Chest electrical impedance tomography measures in neonatology and paediatrics – a survey on clinical usefulness[2]

Changes in lung volume and ventilation following transition from invasive to noninvasive respiratory support and prone positioning in preterm infants

Extubation generates lung volume inhomogeneity in preterm infants

Electrical impedance tomography to evaluate air distribution prior to extubation in very-low-birthweight infants- a feasibility study

Electrical impedance tomography reveals pathophysiology of neonatal pneumothorax during NAVA

Electrical Impedance Tomography for fine tuning of Mechanical Ventilation in a patient hospitalized in a Pediatric Intensive Care Unit

Electrical Impedance Tomography Can Identify Ventilation and Perfusion Defects- A Neonatal Case

Effect of closed endotracheal suction in high-frequency ventilated premature infants measured with electrical impedance tomography

Early Recognition of Pneumothorax in Neonatal Respiratory Distress Syndrome with Electrical Impedance Tomography

EARLY COST-EFFECTIVENESS ANALYSIS OF CONTINUOUS MONITORING OF LUNG-AERATION WITH ELECTRICAL IMPEDANCE TOMOGRAPHY IN PRETERM NEONATES WITH RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME

Comparison of Global and Regional Compliance-Guided Positive End-Expiratory Pressure Titration on Regional Lung Ventilation in Moderate-to-Severe Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome

Assessment of lung ventilation in infants with respiratory distress syndrome using electrical impedance tomography

Obrázek 1 – Ukázka dynamického zobrazování

Mapa ventilace se vypočítává pro každý dechový cyklus a koreluje s regionální distribucí dechového objemu. Kvantifikuje regionální distribuci ventilace a umožňuje tak identifikaci možných asymetrií. Řídí se stejným barevným schématem jako je tomu v případě dynamického zobrazování.

Obrázek 2 – Pletysmograf na bázi impedance

Amplituda pletysmografu souvisí s dechovým objemem, přičemž výchozí hodnota pletysmografu souvisí s aerací (Funkční reziduální kapacitou nebo endexspiračním plicním objem).

Obrázek 3 – Ukázka umístění pásu na pacientovi

Opakovatelně používané pásy pokrývají rozsah obvodu těla celé populace včetně neonatologických a pediatrických pacientů.

Rozsah dospělých velikostí pacientských pásů je ve velikostech S-XL tj 88-134 cm.

Teaser Neonatologie

Teaser Asynchrony tool